Teamutvikling og arrangement

Vi har en rekke gode tilbud for å utvikle teamet, organisasjonen eller bedriften. Vi tilbyr både enkeltstående arrangement og event, og mer målrettet teamutvikling.


Teamutvikling

«Ingen er fullkommen, men et team kan være det,» sier professor Rob Coffee, London Business School.


Å utvikle teamet er å bli enige om hva som er felles mål, hvordan teamet kan nå det og hva hvordan det enkelte teammedlem kan og skal bidra.

Våre prosesser går normalt over tre-fem møter, vi bruker LØFT-tenkning (løsningsfokusert tilnærming) og bidrar til at teamet raskt jobber mer effektivt.

Kontakt oss

Jungs typeindeks

Jungs typeindeks (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy. Den sier noe om hvordan mennesker kan være ulike, men dømmer ikke noe som bra eller mindre bra.


JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård hos Optimas Organisasjonspsykologene i Bergen der vi er sertifisert til å bruke JTI.

JTI er enkel å bruke og lett å forstå.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

Vi har veldig god erfaring i å bruke JTI både for enkeltpersoner som ønsker å utvikle seg og i team hvor medlemmene ønsker å bli bedre kjent med både seg selv og de andre for å legge grunnlaget for sunn vekst.

Kontakt oss

Ekstroversjon – Introversjon
76%
Sansing – Intuisjon
47%
Tenkning – Følelse
56%
Avgjørelse – Opplevelse
37%

Medarbeider­undersøkelser

Det er klokt å regelmessig spørre medarbeiderne om arbeidforhold, trivsel, samarbeid osv. Vi anbefaler at bedriften gjør dette en gang i året.


Vi har laget en mal for en medarbeiderundersøkelse med en del faste, anbefalte spørsmål. Dessuten legger vi til de spørsmålene som bedriftens ledelsen ønsker å ha med utfra den spesielle situasjonen bedriften er i.

Resultatene presenteres

Kontakt oss

Arrangement og event

Å leke sammen, å le sammen, å konkurrere mot andre i bedriften. Det utløser energi, skaper samhold og gir grunnlag for bedre intern dialog.

Vi har mange tilbud innen event og arrangement, fra korte og enkle opplegg til mer avanserte. En liten gruppe eller en stor bedrift – vi lager gjerne arrangementet for dere.


Kontakt oss