Coaching og lederutvikling

En dyktig leder er helt avgjørende for god utvikling i selskapet. Vi bruker velprøvde metoder og teorier. Vi tilbyr blant annet ledercoaching og 360° graders lederevaluering.


Ledercoaching

Å være leder er utfordrende, noen ganger kan det også være ensomt. Da kan det være hensiktsmessig å ha en ekstern å snakke med, en person som ikke er en del bedriften som ansatt eller styremedlem. En ledercoach kan dermed være et godt alternativ.


Coaching er et fagområde som har vokst enormt de siste 25 årene. Årsaken er naturlig nok at coachene svarer på et behov. I dag finnes det omkring 25 anerkjente og velbrukte coachende teorier. En god coach kjenner selvsagt til de viktige teoriene, og vet hva som er mest hensiktsmessig å benytte i den aktuelle situasjonen.

Coachen stiller åpne og utviklende spørsmål

Coachen skiller seg fra rådgiveren på ett viktig område: Der rådgiveren skal gi gode og presise råd, kommer coachen med åpne og utviklende spørsmål. Slik bidrar coachen til å utvikle tenkningen hos klienten, og er med på en prosess fram til at de beste alternativene gror fram hos klienten.

Vi tilbyr flere typer coaching

Vi tilbyr 1:1-coaching for ledere, samt coaching for team som styrer, ledergrupper og avdelinger. Gjennom bruk av anerkjente metoder bidrar vi til sunn utvikling gjennom en prosess.

Kontakt oss


“…coachingen har gjort meg til en bedre og mer reflektert person/leder. Det har hjulpet meg til å ta gode valg som leder og har lært meg hvordan jeg kan ta bedre beslutninger i fremtiden….”

– Leslaw Lopacki, leder telekom-selskap

360° graders lederevaluering

Lederevalueringen kartlegger styrker og endringspotensial og er fremfor alt et utviklingsverktøy.

Dette er en strukturert feedback-metodikk. Lederen selv, samt over-, side- og underordnede besvarer et spørreskjema med evaluering av lederens ferdigheter. Resultatene oppsummeres i en personlig rapport til lederen og utgjør et viktig informasjonsgrunnlag for utvikling av eget lederskap.

Lederevalueringen kartlegger styrker og endringspotensial og er fremfor alt et utviklingsverktøy. Vi anbefaler at lederevalueringen gjennomføres som en del av et utviklingsløp hvor lederen får personlig respons av resultatene.

Vi leverer 360 graders lederevaluering i samarbeidet med psykologene i selskapet Humetrica AS

Kontakt oss