Personvernerklæring

august 2019

1 Innledning

Cockpit Kommunikasjon AS er et selskap som tilbyr tjenester innen kommunikasjon, leder/organisasjonsutvikling samt strategi/virksomhetsutvikling. Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Vi er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norsk lov.

2 Hvilke opplysninger samler vi inn?

For å kunne oppfylle våre forpliktelser ovenfor kunder, samler vi inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Vi samler ikke inn sensitive personopplysninger.

  1. Opplysninger du selv gir oss som kunde
    Navn på kontaktperson, postadresse, norsk mobilnummer, gyldig e-postadresse og postnummer.
  2. Opplysninger vi får gjennom deltagelse på våre arrangement
    Navn på deltakere, postadresser, norsk mobilnummer, gyldig e-postadresse og postnummer.

3 Nettstedet

Nettstedet gir deg informasjon om oss og våre tjenester. Vi behandler ikke personopplysninger gjennom nettstedet. Nettstedet bruker informasjonskapsler(cookies) for å samle inn anonym informasjon på overordnet nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet. Hensikten med dette er å forbedre nettstedet og gi deg en bedre brukeropplevelse.

4 Bruk av opplysninger

Vi bruker personopplysninger om deg for å levere tjenestene våre til deg, inkludert markedsføring av våre tjenester, fakturering. Vi sender også et nyhetsbrev til alle kunder.

Vi deler ikke personopplysninger med tredjeparter. Unntak gjelder samarbeidspartnere tilknyttet tjenestene, blant annet for frakt og for betalingsløsninger. Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov eller av offentlig myndighet.

Vi bruker e-post adresse til utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om oss. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen. Vi sender ut nyhetsbrev via Mailchimp.

All behandling av personopplysninger som vi foretar, skjer innenfor EU/EØS-området.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

5 Dine rettigheter

Du kan når som helst kontakte oss dersom du ønsker innsyn og/eller å endre eller å slette dine lagrede opplysninger.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med daglig leder Tord Langmoen, Cockpit Kommunikasjon AS, Dokkenmoen 17, 2080 EIDSVOLL. Telefon: 90 74 47 12 E-post: tord@cockpitkommunikasjon.no. Web: www.cockpitkommunikasjon.no.