Strategi og prosess

Å lage en strategi handler om å prioritere. Noe skal løftes høyere, noe skal prioriteres ned. Å kutte ut noe er alltid smertefullt. Derfor kan vi si at en god strategiprosess alltid gjør litt vondt.

Det er tre spørsmål som er helt avgjørende i en strategi. Det er hvem, hva og hvordan.

Hvem er det som er din målgruppe, hva er det du skal levere og hvordan skal det skje.

Når du har svart på de tre spørsmålene, har du laget den første skissen til en strategi. Er ikke de tre spørsmålene besvart, er det ikke noen strategi som er laget.

Vi har lest hundrevis av strategiplaner, og det er svært stort forskjell fra den beste til den dårligste. De beste planene får du når prosessen er godt planlagt og gjennomført, de rette medarbeiderne er med i prosessen og de mest sentrale spørsmålene blir stilt underveis.

Vi bidrar gjerne i prosessen. Kanskje er det behov for en ekstern for å lede prosessen, eller et blikk utenfra for å lese kritisk gjennom planen og komme med gode råd for hvordan den kan forbedres.